VVS Søberg taksator

VVS Søberg vil også gerne hjælpe dig med din rørskade.
Det er ikke sjovt at få en rørskade. Én ting er skaden i sig selv, men alt afhængigt af omfanget kan skaden i en periode vende op og ned på din boligsituation.
Vi vil gerne hjælpe dig og tage hånd om hele forløbet for dig. Vi hjælper hvert år mere end 1600 boligejere med at håndtere forsikringsskader – som fag- eller hovedentreprenør på udbedringen – og vi vil også gerne hjælpe dig.

Hvad gør jeg ved en rørskade?
Har du en mistanke om, at du har fået en rørskade, fx hvis din vandmåler pludselig løber løbsk, skal du som det første kontakte dit forsikringsselskab og fortælle om din mistanke. 
For at forsikringsselskabet kan tage hånd om sagen, skal skaden vurderes af en VVS’er. Dit forsikringsselskab kan sende en, eller du kan selv vælge en du kender og har tillid til. 

Forløbet
Hvis du vælger os, vil vi i løbet af ganske kort tid komme til dig for at besigtige skaden, hvorefter vi tager ansvaret for den nødvendige dokumentation og rapportering til forsikringsselskabet. Viser det sig, at skaden ikke dækkes af forsikringen, sørger vi for at afslutte sagen med forsikringsselskabet, hvorefter vi naturligvis tilbyder at løse opgaven for dig, dog på din egen regning. 
De fleste rørskader viser sig heldigvis at være dækningsberettigede, og så vil vi foretage en opmåling, beregne tids- og materialeforbrug, og herudfra udarbejde et tilbud. Når forsikringsselskabet har accepteret tilbuddet, kan arbejdet påbegyndes.

Når vi nu alligevel ér i gang… 
Beslutter du dig for, nu hvor vi alligevel ér i gang, at få udført arbejde, der ikke vedrører skaden, vil dette naturligvis blive udført i samme omgang, men tid og materialer faktureres direkte til dig.

Fordelen ved en samlet løsning
Den store fordel ved at vælge en samlet løsning, der både inkluderer taksering og udbedring, er, at du har én kontaktperson, der klarer det hele for dig. Du skal ikke selv håndtere kontakten til forsikringsselskabet, taksator og forskellige indblandede håndværkere, der skal koordineres for en samlet løsning. Dét klarer vi.

Du slipper for arbejdet
Vi udarbejder i fællesskab en tidsplan, vi tager ansvaret for underentreprenører der skal medvirke på projektet og så sikrer vi, at eventuelle gener i forbindelse med udbedring af skaden afhjælpes. Det kunne fx være, hvis I, i den periode udbedringen foregår, ikke kan benytte husets badeværelse, så sørger vi for, at der opstilles en toiletvogn. 

Med andre ord:
Du slipper for arbejdet. Vi tager ansvaret for opgaven fra start til slut og sikrer, at de forventninger vi på forhånd har afstemt, er blevet indfriet. Vi er tilfredse, når DU er tilfreds.