Oliekedel installationer standard

VVS Søberg standard installationer på Oliekedler

Vores priser på udskiftning af Oliekedler er altid på baggrund af en standardinstallation, da de mange kedelinstallationer er forskellige. Derfor er det ikke muligt at give vores kunder en individuel pris på udskiftningen, før vi har et nærmere kendskab til de faktiske forhold.

Revideret 01.07.2015
Som kunde ved VVS Søberg får du følgende med i en Oliekedel standardinstallation:

• VVS Søberg nedtager og bortskaffer din gamle installation.
• Kedel tilsluttes eksisterende Olie og lovlig elinstallation.
• Der etableres vandret eller lodret aftræk.
• Eksisterende installationer af vand- og varmerør tilsluttes.
• Kondensafløb tilsluttes eksisterende brugbart gulvafløb i samme rum.
• Der monteres klimastyringsanlæg med udeføler.
• Anlægget startes op og indstilles optimal ydelse.
• Udskiftningen af kedlen foretages inden for normal arbejdstid.
• Købeloven sikrer 2 års reklamationsfrist på udført arbejde og leverede dele.


VVS Søberg standard installation kræver:
• At fyrrummet har ydervæg og er i jordplan.
• At den eksisterende elinstallation inkl. jordledning kan anvendes.
• At kedlen har samme placering som tidligere installation.
• At der ikke skal trækkes nyt rør fra olietank til kedel.
• At der ikke er isoleret med asbest.


VVS Søberg yder mod pristillæg
• Split-aftræk gennem eksisterende skorsten samt div. forlængerør for nyt aftræk.
• Nødvendige sikkerhedsforanstaltninger ved arbejder på tag, såsom stillads og lift.
• Etablering af gulvafløb til kondensafløb, hvis dette ikke forefindes.
• Håndtering af olietank i overensstemmelse med kommunens gældende regler.
• Håndtering af bortskaffelse af gamle installationer placeret i kælder.