Gasinstallationer standard

VVS Søberg standard installationer på gaskedler

Vores priser på udskiftning af gaskedler er altid på baggrund af en standardinstallation, da de mange
kedelinstallationer er forskellige. Derfor er det ikke muligt at give vores kunder en individuel pris på
udskiftningen, før vi har et nærmere kendskab til de faktiske forhold.

Revideret 01.05.2015
Som kunde ved VVS Søberg får du følgende med i en standardinstallation:

• VVS Søberg nedtager og bortskaffer din gamle installation.
• Kedel tilsluttes eksisterende gas og lovlig elinstallation.
• Der etableres vandret aftræk.
• Eksisterende installationer af vand- og varmerør tilsluttes.
• Kondensafløb tilsluttes eksisterende brugbart gulvafløb i samme rum.
• Der monteres klimastyringsanlæg med udeføler.
• Anlægget startes op og indstilles optimal ydelse.
• Udskiftningen af kedlen foretages inden for normal arbejdstid.
• Købeloven sikrer 2 års reklamationsfrist på udført arbejde og leverede dele.


VVS Søberg standard installation kræver:
• At fyrrummet har ydervæg og er i jordplan.
• At den eksisterende elinstallation inkl. jordledning kan anvendes.
• At kedlen har samme placering som tidligere installation.
• At der ikke skal trækkes udvendige rør fra gasmåler til kedel.
• At der ikke er isoleret med asbest.
• At den gamle kedel og varmtvandsbeholder er væghængt.


VVS Søberg yder mod pristillæg
• Lodret aftræk gennemtaget
• Ændring fra gulvinstallation til væghængt installation.
• Nødvendige sikkerhedsforanstaltninger ved arbejder på tag, såsom stillads og lift.
• Etablering af gulvafløb til kondensafløb, hvis dette ikke forefindes.
• Håndtering af olietank i overensstemmelse med kommunens gældende regler.
• Håndtering af bortskaffelse af gamle installationer placeret i kælder.