Skoleelever jubler over halvering af varmeudgifter

27.05 2014

Sundeved Efterskole ved Aabenraa halverer udgifterne til varme ved at gå fra naturgas til biovarme. Besparelsen på cirka 300.000 kr. om året kommer eleverne til gode.

I øjeblikket er en ny bygning ved at skyde op på en mark ved siden af Sundeved Efter­ skole. Herfra skal skolens nye biovarme­ anlæg om kort tid erstatte tolv decentrale naturgaskedler og forsyne skolens godt 130 elever med varmt vand i hanerne og radiatorerne.

- Ideen fik vi på et dyrskue sidste år, hvor vi mødte VVS Søberg og firmaet Biovarme, der udstillede et østrigsk ETA varmeanlæg til fyring med blandt andet træpiller, pille- smuld,  flis, energipil  og  elefantgræs.  Vi regnede løseligt på det og kunne hurtigt se, at vi kunne spare rigtigt mange penge i forhold til naturgas, fortæller pedel Kim Schack fra efterskolen.

Veldokumenteret
Skolens ledelse kunne også se værdien i at investere i et biovarmeanlæg, og sammen med VVS Søberg og firmaet Biovarme blev der udformet en projektbeskrivelse, og man gik i gang med at søge om tilladelse. Rådgivningsfirmaet Rambøll udarbejdede samtidig en samfundsøkonomisk analyse og en virksomhedsberegning. Konklusionen var, at biovarmeprojektet er en gevinst for såvel samfund som efterskole, og efter en omfattende myndighedsbehandling var til­ ladelsen i hus.

Ifølge Rambøll kan vi tjene 6 millioner kroner over 20 år. Det svarer til mere end
300.000 kroner om året, fortæller for- stander Bjarne Ebbesen og tilføjer, at man benytter lejligheden til også at opføre en ny elevfløj, en hal med plads til værksted, ga­rage og opbevaring af skolens havkajakker.

Pedel Kim Schack (t.v.), Lars Schøwing fra VVS Søberg og konsulent Kent Kristiansen fra Biovarme foran hallen, der skal rumme det nye biovarmeanlæg med en ydelse på op til 250 kW.


 Skoleelever jubler over halvering af varmeudgifter

Med biovarmeanlægget bliver skolen 100 pct. selvproducerende, når det gælder varme. I forvejen henter man omkring 25 pct. af skolens elforsyning fra solceller, og det stiger til 30 pct. om kort tid, når yder­ ligere solceller tages i brug. Forstanderen forventer at være komplet selvforsynende om fem år.

Til glæde for eleverne Ud over at skolens faciliteter ­ herunder den nye elevfløj - får en opgradering, kommer besparelsen på varmeregningen eleverne til gode. Som forstanderen forklarer, bliver der råd til flere aktiviteter og større tiltag. Den årlige tur for hele skolen til Norge er i hvert fald sikret, garanterer forstanderen med et smil.

Pedel Kim Schack glæder sig også. Fremover slipper han for at tilse og vedligeholde tolv naturgaskedler anbragt rundt om i skolens mange bygninger. Nu kan han nøjes med at overvåge ét kedelanlæg, som i øvrigt er fuldautomatisk:

- Anlægget passer i praksis sig selv, så jeg behøver kun at tjekke det via en app på min telefon. Det er et meget alsidigt anlæg, som kan fyres med stort set alle former for biomasse og har en virkningsgrad på 93­94. Det er imponerende højt og med til at sikre den gode økonomi.

Det varme vand akkumuleres i seks tanke på hver 2.200 liter. Fra tankene sendes vandet via knap 500 m fjernvarmerør ud til skolens forskellige bygninger, som ligger fordelt på området.

Ønsker man yderligere oplysninger, kan man læse mere på www.soeberg.dk.