VVS SØBERG i Tønder Kommune

Overtagelse styrker VVS SØBERG i Tønder Kommune.

VVS Søberg overtager d. 1. maj Marsk VVS v/Karl Jørgensen
Dermed bliver VVS Søberg en større VVS spiller i Tønder Kommune. VVS Søberg koncernen med ca. 170 medarbejdere har 9 afdelinger fordelt i Jylland samt på Fyn og Sjælland.
Målet med overtagelsen af Marsk VVS er at øge vores aktivitet i Tønder kommune samt opnå yderligere stordriftsfordele samtidig med at nærheden til kunderne bevares lokalt.

Nærhed og relationer
Det, der har været vigtigst for os i denne sammenhæng, er at bevare den lokale nærhed og relation til kunderne, samtidig med at vi øger specialiseringen inden for vores kernekompetencer og sikrer, at vi får udbytte af stordriftsfordelene. Netop den lokale nærhed og de relationer, der er mellem de enkelte montører og kunderne, er en styrke i vores virksomhed siger Kjeld Søberg, VVS Søberg.
Og netop stordriftsfordelene er afgørende for at kunne tilbyde kunderne den rigtige pris hver gang.

Den bedste beslutning
Efter mange år som selvstændig har salget til VVS Søberg været en beslutning, der har krævet noget overvejelse siger Karl Jørgensen – som går på pension efter salget af sit livsværk.
Behovet for specialisering er afgørende i dag, hvor der stilles større og større krav til den enkelte medarbejder. I VVS Søberg er der kompetenceopdelt ledelse, som jeg ser som helt afgørende for at være konkurrencedygtig.

I alle årene har det handlet om at yde en god service overfor mine kunder. Salget til VVS Søberg A/S vil sikre, at mine kunder får de bedste muligheder for fortsat konkurrencedygtig pris og service. Så selv om det naturligvis har været noget, jeg har tænkt meget over, er jeg ikke i tvivl om, at det er det bedste for mig og kunderne siger Karl Jørgensen.

Kundeorienteret og troværdig
VVS Søberg bærer præg af en høj grad af værdibaseret ledelse, hvor det at være kundeorienteret er det primære for alle medarbejdere, uanset funktion. Det handler om at være troværdig og engageret og have respekt for både kunder og kolleger – siger Kjeld Søberg, VVS Søberg.

Med venlig hilsen
VVS Søberg og Marsk VVS